J. J. Ryba: Czech Christmas Mass „Hej, mistře!"

J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře!"
J. A. Koželuh: "Missa pastoralis in D"

Philharmonic Choir "Beseda brněnská"
soloists: Markéta Böhmová, Pavla Zbořilová, Jakub Rousek, Michal Marhold, Jan Šťáva
conductor: Petr Kolař

Bfs Bb 2017